𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫

blog image

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫(𝐏𝐌)-ը մասնագետ է, որի հիմնական խնդիրը նախագծի կառավարումն է, ընդհանուր առմամբ ' առաջնահերթությունների նախագծում և դասավորում, խնդիրների կատարման պլանավորում, վերահսկում, հաղորդակցություն, ինչպես նաև խնդիրների օպերատիվ լուծում☝🏻

Խնդիրները և պարտականությունները

𝐏𝐌-ի հիմնական պարտականությունն ու պատասխանատվությունն է պատվիրատուի գաղափարը սահմանված ժամկետում իրականացնել, օգտագործելով առկա ռեսուրսները:

Այս խնդրի շրջանակներում 𝐏𝐌-ը պետք է կառուցի զարգացման պլան, կազմակերպի թիմ, կարգավորի նախագծի վրա աշխատելու գործընթացը, ապահովի թիմերի և հաճախորդի միջև հետադարձ կապը, կարգավորի խնդիրները թիմերի միջև, վերահսկել արտադրանքի որակը և մատակարարումը ժամանակին:

𝐏𝐌-ի խնդիրները կարելի է դասակարգել որպես մարտավարական և ռազմավարական.

Մարտավարականը նախագծի ամենօրյա խնդիրների լուծումն է, թիմի ճանապարհից խոչընդոտների վերացումը։

Ռազմավարականը նախագծի նպատակի ընդհանուր համակարգումն է, ճանապարհը դեպի այն, ինչպես նաև շարժման արագությունը։

Last updated on: Sep 02, 2022 15:39
Don't forget to share this post