Plans & Pricing

(Վերջին թարմացումը: 2023-10-09 10:38)

Բաժանորդագրման վերաբերյալ տեղեկություն

Այս էջում նկարագրված են CareerCenter.am- ի կողմից իրավաբանական անձանց առաջարկվող բաժանորդագրության ձևերը:

Այս բաժանորդագրությունը սահմանված է մի քանի եղանակով փակցված հայտարարությունների արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու նպատակով, ինչպես նկարագրված է ստորև ՝ Բաժանորդագրման առավելություններ հատվածում:

 

Բաժանորդագրման առավելություններն են․

1. Լրացուցիչ կողմնորոշման դասընթաց: Մատուցվում է համապատասխան կազմակերպություններին և շահագրգիռ ընկերությունների կամ կազմակերպությունների Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարման բաժիններին www.careercenter.am ինտերնետային կայքի ցանցի օգտագործման վերաբերյալ, ինչպես նաև տրամադրվում է խորհրդատվություն արդյունավետ հայտարարություններ կազմելու վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում):

2. Անձնական և կոնտակտային տվյալները լրացվում են մեկ անգամ: Այնուհետև ամեն անգամ, նոր հայտարարություն լրացնելիս, այն ավտոմատ կերպով լրացվում է «Հայտարարության լրացում» ձևաթղթում:

3. Պահպանել հայտարարությունների սևագիր տարբերակները մինչև վերջնական հրապարակումը։ Սա հնարավորություն է տալիս կազմակերպություններին բացել և խմբագրել դրանք, որքան անհրաժեշտ է, մինչև հայտարարությունը ստանա վերջնական տեսք և պատրաստ լինի փակցնելու համար:

4. Փոփոխության ենթարկել հաստատված և տեղադրված հայտարարությունները:

5. Ունենալ լոգո բոլոր հայտարարություններում: Լոգոն մուտքագրվում է ընդամենը մեկ անգամ, որից հետո այն ավտոմատ կերպով հայտնվում է բոլոր հայտարարություններում:

6. Փակցված կամ ժամկետանց հայտարարությունների արխիվ: Բոլոր փակցված և ժամկետանց հայտարարությունների ցուցակը ՝ տեսակավորված ըստ տարիների և ամիսների, կարելի է արագ և հեշտությամբ վերականգնել:

7. Պատճենել նախկինում տեղադրված հայտարարությունները: Սա թույլ է տալիս խնայել Ձեր ժամանակը, քանի որ եթե նախորդ հայտարարությունը պարունակում է շատ տեղեկություններ, որոնք նույնպես պետք է ներառվեն նորում, Դուք պարզապես իրականացնում եք անհրաժեշտ փոփոխությունները նախկինում տեղադրված հայտարարության մեջ և կարողանում եք նոր հայտարարությունն արագ փակցնել:

 

Դուք կարող եք փակցնել Ձեր հայտարարությունները օգտվելով հետևյալ 3 տարբերակներից որևէ մեկից.

Աղյուսակ 1

Տարբերակ 1 - Բաժանորդագրման տեսակները և վճարները.

Բաժանորդագրման տեսակը

Հայտարարությունների քանակը / տարին

Բաժանորդագրվելու վճարները *** / Տարին (ՀՀ դրամ)

Հիմնական

Մինչև 5

105․500

Գնեք 2CO- ից *

Մեծաքանակ

Մինչև 20

392․000

Գնեք 2CO- ից *

 

Աղյուսակ 1-ի տարբերակներից որևէ մեկը ընտրելիս վճարումը պետք է կատարվի անմիջապես, և բոլոր հայտարարությունները կարող են փակցվել մեկ տարվա ընթացքում` սկսած մեկնարկի իրական ամսաթվից: Երբ համաձայնեցված քանակով հայտարարությունների նույնիսկ կեսը չի տեղադրվում մեկ տարվա ընթացքում, դրանք կարող են տեղադրվել հետագայում ցանկացած պահի: Օրինակ ՝ եթե նախապես վճարել եք 20 հայտարարության համար և մեկ տարվա ընթացքում տեղադրել եք դրանցից միայն 5-ը, ապա կարող եք շարունակել տեղադրել Ձեր հայտարարությունները, մինչ կտեղադրեք ընդհանուր 10 հայտարարություն:

 

Աղյուսակ 2

Տարբերակ 2 - Բաժանորդագրման վճարները.

Նկարագրություն

Հայտարարությունների վճարների քանակը (ՀՀ դրամ)

Վճարները***/ (ՀՀ դրամ)

Հաշվի բացում և սպասարկում

 

37,600 (մեկ անգամ)

Գնեք 2CO- ից *

Հաշվի երկարացում

 

23,800/ տարեկան (առաջին անգամ բաժանորդագրվողներից գումար չի գանձվում)

Հայտարարությունների

 տեղադրում

Յուրաքանչյուր հայտարարություն

19,800

Գնեք 2CO- ից *

 

Եթե բաժանորդագրվեք ընտրելով բաժանորդագրման որևէ տեսակ և գերազանցեք տվյալ տեսակի հայտարարությունների թույլատրելի առավելագույն քանակը, ապա այդ պահից սկսած մեկ տարով կարող եք փոխել Ձեր բաժանորդագրության տեսակը մեկ այլ համապատասխան տեսակով`նույն պայմանագրի պայմաններով, բայց բաժանորդագրության ՝  Ձեզ համար ավելի մատչելի տեսակից օգտվելով, դրան համապատասխան թույլատրված հայտարարությունների քանակով և բաժանորդային վճարներով, ինչպես նշված է այս Բաժանորդագրման Տեղեկատվության էջում:

Եթե բաժանորդագրման առկա տեսակները հարմար չեն Ձեզ համար, կամ ցանկանում եք տեղադրել արտոնյալ բնույթի հայտարարություններ և վճարել յուրաքանչյուր հայտարարության դիմաց, այդ մասին մանրամասն տեղեկություններ կգտնեք ստորև՝ Աղյուսակ 3-ում:

 

Աղյուսակ 3

Տարբերակ 3 - Առանց բաժանորդագրության.

Հայտարարության տեսակ

 Քանակ   Գործողություն  
Ոչ Արտոնյալ հայտարարություն     1    26,500 (Վերատեղադրում ՝ 18,400)      Գնեք 2CO- ից *
Արտոնյալ հայտարարություն** 1 83,100 (Վերատեղադրում ՝ 59,400)   Գնեք 2CO- ից 


 

* .2Checkout.com, Inc- ը CareerCenter.am- ի կողմից մատուցվող ծառայությունների լիազորված մանրածախ վաճառող է: Վերոնշյալ տարբերակներից որևէ մեկի վճարման համար խնդրում ենք հետևել համապատասխան վճարման հղմանը, որը տրամադրված է տվյալ տարբերակի կողքին: Ընտրելով այն հայտարարության տեսակը, որի համար պատրաստ եք վճարել՝ սեղմեք «Պահպանել և ստուգել» կոճակը Ձեր կրեդիտային քարտի տվյալները լրացնելու համար և այդպես շարունակ ՝ մինչ կստանաք վճարումն ընդունման հաստատումը:

** Այն հայտարարությունը, որը 1) աշխատանքի կամ կարիերայի ոլորտներին չի վերաբերվում, 2) պահանջում է մասնակիցներից ցանկացած չափի վճարում կատարել, 3) անհապաղ փակցնելու անհրաժեշտության ունի, 4) տեղադրվել է գործընկեր/ հաճախորդ կազմակերպությունների համար կամ նրանց անունից, կամ չի նշվել կազմակերպության անվանումը կամ այլ մանրամասներ, 5) ներառվել է ցանկացած տեսակի գովազդային բնույթի տեղեկատվություն, սահմանվում է որպես արտոնյալ: Ինչպես նաև, այն հայտարարությունը, որը տեղադրվել է այն ընկերության կողմից, որը զբաղվում է կազինոյով, վիճակախաղի խաղարկությամբ, ծխախոտի, ալկոհոլի, նավթի/ գազի արտադրությամբ, վաճառքով կամ տարածմամբ, համարվում է արտոնյալ:

***. Վճարները ներառում են բոլոր հարկերը և ներկայացնում են ընդհանուր արժեքը (ուստի հարկ չկա լրացուցիչ վճարների, ինչպիսիք են ԱԱՀ-ն, և այլն): Վերատեղադրման վճարները գանձվում են այն հայտարարությունների դեպքում, երբ վերատեղադրում անելու ժամանակ տվյալ հայտարարության նախնական տեղադրման օրվանից չի անցել 1 ամիս։

Հավելում ՝ ցանկացած անհատ կամ իրավաբանական անձ պետք է բաժանորդագրվի, որպեսզի կարողանա հայտարարություններ տեղադրել CareerCenter.am ցանցի միջոցով, իսկ Հայաստանում գրանցված հասարակական կազմակերպությունները կարող են տեղադրել 1 անվճար հայտարարություն։

Եթե ցանկանում եք բաժանորդագրվել առցանց կերպով, խնդրում ենք ուղարկել նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին և տեղեկացնել, թե բաժանորդագրության որ տեսակն է Ձեզ հետաքրքրում, ինչպես նաև, տրամադրել տեղեկատվություն Ձեր ամբողջական անվանման, Կազմակերպության ամբողջական և կարճ անվանման (եթե առկա է) և Ձեր կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ և մենք հնարավորինս շուտ կապ կհաստատենք Ձեզ հետ:

CareerCenter.am- ը իրավունք ունի ցանկացած պահի փոփոխել Բաժանորդագրության Պայմաններն ՝ առանց նախնական ծանուցման։

Plans & Pricing